Designed by KBL

 

Paraiškos ir registracija

Konsultuojame įvairiais vaistų registravimo klausimais, atliekame visų registracijos dokumentų (paraiškų, lydinčios medžiagos, modulių) ekspertizę, parengiame dokumentus pirminei ekspertizei VVKT.

Pildome įvairias paraiškų formas lietuvių ir anglų kalbomis. Atliekame užpildytų paraiškų ekspertizę.

Ruošiame dokumentus vaistinių preparatų lygiagrečiam importui.

Ruošiame registravimo liudijimo priedų (I, II, IIIA ir IIIB) rinkinius, ženklinimo tekstus. Pritaikome preparatų charakteristikos santraukas ir pakuotės lapelius pagal galiojantį VVKT šabloną.

Dalyvaujame ekspertizės procese, kliento pageidavimu atstovaujame jam VVKT registracijos/perregistracijos proceso metu.

 

Vertimas ir redagavimas

Atliekame vaistinių preparatų, registruojamų pagal nacionalinę, MRP (savitarpio pripažinimo) procedūrą, specialios medicininės paskirties maisto produktų, maisto papildų, dantų ir kūno priežiūros priemonių registracijos dokumentų, charakteristikų santraukų bei pakuotės lapelių vertimą iš ir į užsienio kalbas, redagavimą.

Dirbame su produktais, registruojamais pagal centralizuotą ir decentralizuotą procedūrą. Atliekame ypač skubius vertimus ir pataisymus.

Mūsų vertėjai – žmonės, turintys medicininį išsilavinimą, daugiausia – praktikuojantys gydytojai. Komandoje taip pat dirba patyrę lietuvių kalbos specialistai.

Verčiame iš ir į anglų, vokiečių, lenkų, rusų, latvių, estų, prancūzų, italų kalbas.

 

Dizaino darbai

Kuriame ir atkuriame išorines bei vidines pakuotes, atliekame jau sukurtų pakuočių korekciją pagal ekspertų komentarus, klientui pageidaujant pakuotės tekstą suderiname su ekspertu.

Kuriame pakuotes Brailio raštu, lipdukus, pakuotės lapelius. Klientui pageidaujant, galime išspausdinti spaustuvėje.